12ος Πίνακας Αποφάσεων Σχολικής Επιτροπής β΄βάθμιας εκπαίδευσης 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                       

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930

 

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 12η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 KAI ΩΡΑ 18.30

48

ΘΕΜΑ 1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

49

ΘΕΜΑ 2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διατήρηση των χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

50

ΘΕΜΑ 3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ορισμός διαχειριστή των Λογαριασμών του ΝΠΔΔ και εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής των εκδιδόμενων επιταγών και εξόφληση αυτών

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

51

ΘΕΜΑ 4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Πρόσβαση της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΝΠΔΔ στην Υπηρεσία Internet Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΔΣ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Top