Πίνακες Αποφάσεων Δ.Σ. ΟΚΠΑ

Πίνακες Αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α. 2018

Πίνακας 1ης συνεδρίασης 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 31/01/2018

Πίνακας 2ης συνεδρίασης 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 14/02/2018

Πίνακας 3ης συνεδρίασης 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 26/02/2018

Πίνακας 4ης συνεδρίασης 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 20/03/2018

Πίνακας 5ης συνεδρίασης 2018 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 20/32/2018

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (04-18-pinakio-okpa.pdf)04-18-pinakio-okpa.pdf[ ]165 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (05-18-pinakio-okpa.pdf)05-18-pinakio-okpa.pdf[ ]182 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa-pinakio-01-18.pdf)okpa-pinakio-01-18.pdf[ ]171 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa-pinakio-02-18new.pdf)okpa-pinakio-02-18new.pdf[ ]170 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa-pinakio-03-18.pdf)okpa-pinakio-03-18.pdf[ ]172 kB

Πίνακες Αποφάσεων Δ.Σ. ΟΚΠΑ 2017

Πίνακας 1ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 31/01/2017

Πίνακας 2ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 15/02/2017

Πίνακας 3ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 15/03/2017

Πίνακας 4ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 21/03/2017

Πίνακας 5ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 28/03/2017

Πίνακας 6ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 05/04/2017

Πίνακας 7ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 10/05/2017

Πίνακας 8ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 23/05/2017

Πίνακας 9ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 30/05/2017

Πίνακας 10ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 30/05/2017

Πίνακας 11ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 04/07/2017

Πίνακας 12ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 13/07/2017

Πίνακας 13ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 31/07/2017

Πίνακας 14ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 28/08/2017

Πίνακας 15ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 05/09/2017

Πίνακας 16ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 22/09/2017

Πίνακας 17ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 13/10/2017

Πίνακας 18ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 18/10/2017

Πίνακας 19ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 18/10/2017

Πίνακας 20ης συνεδρίασης 2017 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 31/10/2017

 

Πίνακες Αποφάσεων Δ.Σ. ΟΚΠΑ 2016

Πίνακας 1ης συνεδρίασης 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 19/01/2016

Πίνακας 2ης συνεδρίασης 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 29/01/2016

Πίνακας 3ης συνεδρίασης 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 09/02/2016

Πίνακας 4ης συνεδρίασης 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 24/02/2016

Πίνακας 5ης συνεδρίασης 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 31/03/2016

Πίνακας 6ης συνεδρίασης 2016 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 05/04/2016

Πίνακας 7ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 21/04/2016

Πίνακας 8ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 18/05/2016

Πίνακας 9ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 08/06/2016

Πίνακας 10ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 21/06/2016

Πίνακας 11ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 28/06/2016

Πίνακας 12ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 07/07/2016

Πίνακας 13ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 12/07/2016

Πίνακας 14ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 26/07/2016

Πίνακας 15ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 06/09/2016

Πίνακας 16ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 06/09/2016

Πίνακας 17ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 04/10/2016

Πίνακας 18ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 12/10/2016

Πίνακας 19ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 25/10/2016

Πίνακας 20ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 28/11/2016

Πίνακας 21ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 06/12/2016

Πίνακας 22ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 13/12/2016

Πίνακας 23ης συνεδρίασης 2016 -  Ημερομηνία συνεδρίασης : 30/12/2016

Πίνακες Αποφάσεων Δ.Σ. ΟΚΠΑ 2015

Πίνακας 1ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 13/01/2015

Πίνακας 2ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 31/01/2015

Πίνακας 3ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 13/02/2015

Πίνακας 4ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 10/03/2015

Πίνακας 5ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 30/03/2015

Πίνακας 6ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 21/04/2015

Πίνακας 7ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 29/04/2015

Πίνακας 8ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 20/05/2015

Πίνακας 9ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 02/06/2015

Πίνακας 10ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 16/06/2015

Πίνακας 11ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 10/07/2015

Πίνακας 12ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 24/7/2015

Πίνακας 13ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 31/08/2015

Πίνακας 14ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 07/09/2015

Πίνακας 15ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 23/09/2015

Πίνακας 16ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 14/10/2015

Πίνακας 17ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 02/11/2015

Πίνακας 18ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 19/11/2015 

Πίνακας 19ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 19/11/2015

Πίνακας 20ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 07/12/2015

Πίνακας 21ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 17/12/2015

Πίνακας 22ης συνεδρίασης 2015 - Ημερομηνία συνεδρίασης : 31/12/2015

 

Πίνακες Αποφάσεων Δ.Σ. ΟΚΠΑ 2014

Πίνακας 24ης συνεδρίασης - Ημερομηνία συνεδρίασης : 31/12/2014

Πίνακας 23ης συνεδρίασης - Ημερομηνία συνεδρίασης : 17/12/2014

Πίνακας 22ης συνεδρίασης - Ημερομηνία συνεδρίασης : 09/12/2014

Πίνακας 21ης συνεδρίασης - Ημερομηνία συνεδρίασης : 19/11/2014

Πίνακας 20ης συνεδρίασης - Ημερομηνία συνεδρίασης : 31/10/2014

Πίνακας 19ης συνεδρίασης - Ημερομηνία συνεδρίασης : 23/10/2014

Πίνακας 18ης συνεδρίασης - Ημερομηνία συνεδρίασης : 20/10/2014

Πίνακας 17ης συνεδρίασης - Ημερομηνία συνεδρίασης : 23/09/2014

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pin17okpa2014.pdf)pin17okpa2014.pdf[ ]45 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pin18okpa2014.pdf)pin18okpa2014.pdf[ ]65 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pin19okpa2014.pdf)pin19okpa2014.pdf[ ]56 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pin20okpa2014.pdf)pin20okpa2014.pdf[ ]61 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pin21okpa2014.pdf)pin21okpa2014.pdf[ ]45 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pin22okpa2014.pdf)pin22okpa2014.pdf[ ]43 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pin23okpa2014.pdf)pin23okpa2014.pdf[ ]37 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakas 24 2014 okpa.pdf)pinakas 24 2014 okpa.pdf[ ]51 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies