Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Νοεμβρίου 2018

Εκτύπωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός Νοεμβρίου 2018, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_11_18.pdf)ApolOKPAesodon_11_18.pdf[ ]206 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_11_18.pdf)ApolOKPAexodon_11_18.pdf[ ]367 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies