Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Ιανουαρίου 2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός Ιανουαρίου 2019, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_01_19.pdf)ApolOKPAesodon_01_19.pdf[ ]202 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_01_19.pdf)ApolOKPAexodon_01_19.pdf[ ]335 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies