Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Μαρτίου 2019

Εκτύπωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός Μαρτίου 2019, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_03_19.pdf)ApolOKPAesodon_03_19.pdf[ ]205 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_03_19.pdf)ApolOKPAexodon_03_19.pdf[ ]336 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies