Προϋπολογισμός Ο.Κ.Π.Α.

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Αυγούστου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_08_17.pdf)ApolOKPAesodon_08_17.pdf[ ]166 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_08_17.pdf)ApolOKPAexodon_08_17.pdf[ ]306 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Ιουλίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_07_17.pdf)ApolOKPAesodon_07_17.pdf[ ]218 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_07_17.pdf)ApolOKPAexodon_07_17.pdf[ ]365 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Ιουνίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa apolog _6_2017_exoda.pdf)okpa apolog _6_2017_exoda.pdf[ ]386 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa apolog_6_2017_esoda.pdf)okpa apolog_6_2017_esoda.pdf[ ]217 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Μαϊου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΪΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_05_17.pdf)ApolOKPAesodon_05_17.pdf[ ]215 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_05_17.pdf)ApolOKPAexodon_05_17.pdf[ ]357 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Απριλίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_04_17new.pdf)ApolOKPAesodon_04_17new.pdf[ ]217 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_04_17new.pdf)ApolOKPAexodon_04_17new.pdf[ ]356 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies