Προϋπολογισμός Ο.Κ.Π.Α.

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Μαίου 2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΙΟΥ 2016, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αpol okpa esodon 5.pdf)Αpol okpa esodon 5.pdf[ ]222 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αpol okpa exodon 5.pdf)Αpol okpa exodon 5.pdf[ ]379 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Απριλίου 2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αpol okpa esodon 4 2016.pdf)Αpol okpa esodon 4 2016.pdf[ ]220 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αpol okpa exodon 4 2016.pdf)Αpol okpa exodon 4 2016.pdf[ ]379 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Μαρτίου 2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (esoda march16 okpa.pdf)esoda march16 okpa.pdf[ ]221 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (exoda March16 okpa.pdf)exoda March16 okpa.pdf[ ]378 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Φεβρουαρίου 2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (OKPA Αpol esodon 2 2016.pdf)OKPA Αpol esodon 2 2016.pdf[ ]225 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αpol exodon OKPA 2 2016.pdf)Αpol exodon OKPA 2 2016.pdf[ ]378 kB

Πίνακες εκτέλεσης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Ιανουαρίου 2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa-apol-esoda 1-16 ada.pdf)okpa-apol-esoda 1-16 ada.pdf[ ]221 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa-apol-exoda 1-16 ada.pdf)okpa-apol-exoda 1-16 ada.pdf[ ]375 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies