Προϋπολογισμός Ο.Κ.Π.Α.

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Δεκεμβρίου 2015

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa-apol-esoda dec 2015 ada.pdf)okpa-apol-esoda dec 2015 ada.pdf[ ]231 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa-apol-exoda decv2015 ada.pdf)okpa-apol-exoda decv2015 ada.pdf[ ]332 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Νοεμβρίου 2015

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Nov2015-okpa-apol-esoda 6.pdf)Nov2015-okpa-apol-esoda 6.pdf[ ]231 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Nov2015-okpa-apol-exoda 6.pdf)Nov2015-okpa-apol-exoda 6.pdf[ ]335 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Οκτωβρίου 2015

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Σεπτεμβρίου 2015

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa-apol-esoda sept2015.pdf)okpa-apol-esoda sept2015.pdf[ ]147 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa-apol-exoda sept2015pdf.pdf)okpa-apol-exoda sept2015pdf.pdf[ ]168 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Αυγούστου 2015

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa-apol-esoda aug2015.pdf)okpa-apol-esoda aug2015.pdf[ ]181 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa-apol-exoda aug2015.pdf)okpa-apol-exoda aug2015.pdf[ ]282 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies