Προϋπολογισμός Ο.Κ.Π.Α.

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Ιουλίου 2015

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa-apol-esoda Jul2015.pdf)okpa-apol-esoda Jul2015.pdf[ ]183 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa-apol-exoda Jul2015.pdf)okpa-apol-exoda Jul2015.pdf[ ]286 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Ιουνίου 2015

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa-apol-esoda 1.pdf)okpa-apol-esoda 1.pdf[ ]188 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa-apol-exoda 1.pdf)okpa-apol-exoda 1.pdf[ ]290 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies