Προϋπολογισμός Ο.Κ.Π.Α.

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Οκτωβρίου 2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός Οκτωβρίου 2018, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_10_18.pdf)ApolOKPAesodon_10_18.pdf[ ]174 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_10_18.pdf)ApolOKPAexodon_10_18.pdf[ ]331 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Σεπτεμβρίου 2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός Σεπτεμβρίου 2018, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_09_18.pdf)ApolOKPAesodon_09_18.pdf[ ]175 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_09_18.pdf)ApolOKPAexodon_09_18.pdf[ ]331 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Νοέμβριος 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_11_17.pdf)ApolOKPAesodon_11_17.pdf[ ]168 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_11_17.pdf)ApolOKPAexodon_11_17.pdf[ ]300 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Οκτωβρίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_10_17.pdf)ApolOKPAesodon_10_17.pdf[ ]169 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_10_17.pdf)ApolOKPAexodon_10_17.pdf[ ]305 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Σεπτεμβρίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_09_17_new.pdf)ApolOKPAesodon_09_17_new.pdf[ ]170 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_09_17.pdf)ApolOKPAexodon_09_17.pdf[ ]299 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies