Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

178/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (178_27_08_18_aitisi_syllogown_18-19.pdf)178_27_08_18_aitisi_syllogown_18-19.pdf[ ]265 kB

99/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _99_2018-opath-ada.pdf)ΑΔΣ _99_2018-opath-ada.pdf[ ]454 kB

98/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _98_2018-opath-ada.pdf)ΑΔΣ _98_2018-opath-ada.pdf[ ]342 kB

97/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _97_2018-opath-ada.pdf)ΑΔΣ _97_2018-opath-ada.pdf[ ]344 kB

96/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _96_2018-opath-ada.pdf)ΑΔΣ _96_2018-opath-ada.pdf[ ]343 kB
Top