Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

Απόφαση 1/2019

Επισυνάπτεται η Απόφαση.

158/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 20ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _158_ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ_ΑΔΑ.pdf)ΑΔΣ _158_ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ_ΑΔΑ.pdf[ ]414 kB

157/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 20ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

154/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 18ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _154_11η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΑΔΑ.pdf)ΑΔΣ _154_11η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΑΔΑ.pdf[ ]447 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies