Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

18/2019

Επισυνάπτεται  η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 7ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

17/2019

Επισυνάπτεται  η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 6ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

16/2019

Επισυνάπτεται  η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 5ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

15/2019

Επισυνάπτεται  η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 4ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

14/2019

Επισυνάπτεται  η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies