Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

13/2019

Επισυνάπτεται  η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

12/2019

Επισυνάπτεται  η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

11/2019

Επισυνάπτεται  η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

10/2019

Επισυνάπτεται  η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _10_5ο Attika Run Fun_ΕΗΔ_ΑΔΑ.pdf)ΑΔΣ _10_5ο Attika Run Fun_ΕΗΔ_ΑΔΑ.pdf[ ]340 kB

9/2019

Επισυνάπτεται  η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies