Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

3/2019

Επισυνάπτεται  η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

2/2019

Επισυνάπτεται  η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

1β/2019

Επισυνάπτεται  η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

1α/2019

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

Απόφαση 1/2019

Επισυνάπτεται η Απόφαση.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies