Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

158/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 20ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _158_ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ_ΑΔΑ.pdf)ΑΔΣ _158_ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ_ΑΔΑ.pdf[ ]414 kB

157/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 20ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

154/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 18ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _154_11η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΑΔΑ.pdf)ΑΔΣ _154_11η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΑΔΑ.pdf[ ]447 kB

153/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 18ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

149/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 16ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _149_ΟΠΔ.pdf)ΑΔΣ _149_ΟΠΔ.pdf[ ]556 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies