Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

148/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 16ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

147/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 16ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _147_ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ 2017.pdf)ΑΔΣ _147_ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ 2017.pdf[ ]1127 kB

146/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 16ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

145/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 15ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

144/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 15ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _144_ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ.pdf)ΑΔΣ _144_ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ.pdf[ ]337 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies