Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

143/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 15ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

142/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 15ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _142_9H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ.pdf)ΑΔΣ _142_9H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ.pdf[ ]439 kB

141/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 15ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

178/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (178_27_08_18_aitisi_syllogown_18-19.pdf)178_27_08_18_aitisi_syllogown_18-19.pdf[ ]265 kB

99/2018

Επισυνάπτεται ο η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΣ _99_2018-opath-ada.pdf)ΑΔΣ _99_2018-opath-ada.pdf[ ]454 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies