Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

28/2019

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 11ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

27/2019

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 11ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

26/2019

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 10ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

25/2019

Επισυνάπτεται  η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

24/2019

Επισυνάπτεται  η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019"

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies