Αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ.

04/2015

Επισυνάπτεται αρχείο με την Απόφαση όπως αναφέρεται στον Πίνακα της 2ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Θ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof opath ds 04 2015.pdf)apof opath ds 04 2015.pdf[ ]137 kB

03/2015

Επισυνάπτεται αρχείο με την αναρτημένη απόφαση με ΑΔΑ όπως αναφέρεται και στο "Πίνακες Αποφάσεων συνεδριάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. 2015"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Apof DS OPATH 03 2015 ada.pdf)Apof DS OPATH 03 2015 ada.pdf[ ]383 kB

02/2015

Επισυνάπτεται αρχείο με την αναρτημένη απόφαση με ΑΔΑ όπως αναφέρεται και στο "Πίνακες Αποφάσεων συνεδριάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. 2015"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof ds OPATH 02 2015.pdf)apof ds OPATH 02 2015.pdf[ ]140 kB

01/2015

Επισυνάπτεται αρχείο με την αναρτημένη απόφαση με ΑΔΑ όπως αναφέρεται και στο "Πίνακες Αποφάσεων συνεδριάσεων Δ.Σ. Ο.Π.Α.Θ. 2015"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof ds OPATH 01 2015.pdf)apof ds OPATH 01 2015.pdf[ ]141 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies