Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Π.Α.Θ. - μηνός Ιουλίου 2017

Εκτύπωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.Π.Α.Θ. του Δήμου Πεντέλης, μηνός  IOYΛIOY 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (opath apol esoda 07 2017 ada.pdf)opath apol esoda 07 2017 ada.pdf[ ]157 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (opath apol exoda 07 2017 ada.pdf)opath apol exoda 07 2017 ada.pdf[ ]255 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies