Προϋπολογισμός Ο.Π.Α.Θ.

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Π.Α.Θ. - μηνός Απριλίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.Π.Α.Θ. του Δήμου Πεντέλης, μηνός  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (opath apol esoda 04 2017ada.pdf)opath apol esoda 04 2017ada.pdf[ ]153 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (opath apol exoda 04 2017ada.pdf)opath apol exoda 04 2017ada.pdf[ ]253 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Π.Α.Θ. - μηνός Μαρτίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.Π.Α.Θ. του Δήμου Πεντέλης, μηνός  ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apolog opath 03 2017 esoda.pdf)apolog opath 03 2017 esoda.pdf[ ]151 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apolog opath 03 2017 exsoda.pdf)apolog opath 03 2017 exsoda.pdf[ ]248 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Π.Α.Θ. - μηνός Φεβρουαρίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.Π.Α.Θ. του Δήμου Πεντέλης, μηνός  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies