Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Καθαρισμός των σχολικών αυλείων χώρων από τις κάμπιες

Συμβαίνει σήμερα Καθαρισμός των σχολικών αυλείων χώρων από τις κάμπιες και τις φωλιές τους, οι οποίες κόπηκαν και στη συνέχεια κάηκαν. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στη γένεσή του που φέτος παρουσιάσθηκε νωρίτερα και πιο έντονο, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο