Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Κλαδιά, απορρίμματα κήπων και πάρκων

Τα κομμένα κλαδιά και τα κηπευτικά απορρίμματα λόγω του όγκου τους, πολλές φορές δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της πόλης. Μέριμνα όλων μας και στην περίπτωση αυτή, είναι να μην μένουν παρά ελάχιστες ώρες στους δρόμους της πόλης. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να υπάρξει συνεργασία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Πεντέλης και των πολιτών.

Ο Δήμος Πεντέλης συλλέγει με ειδικά οχήματα (φορτηγό με αρπάγη) τα απορρίμματα αυτά καθημερινά. Όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό πριν να έχει ειδοποιηθεί ο Δήμος είτε τηλεφωνικά στο τηλ 213 2050098-99, είτε ηλεκτρονικά στο FixMyCity, σημειώνοντας στις παρατηρήσεις του συστήματος: (α) την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η συλλογή και (β) τον όγκο των απορριμμάτων κατ’ εκτίμηση.

Καλούμε τους πολίτες να αφήνουν τα απορρίμματα αυτά, το νωρίτερο το βράδυ της προηγούμενης από την ημέρα αποκομιδής. Ειδικά για τα απορρίμματα αυτά, δεν ενδείκνυται να αφήνονται στους δρόμους το Σαββατοκύριακο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο