Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Λοιπά απόβλητα που μπορούν να ανακυκλωθούν και επιβάλλεται να εκτρέπονται από την ταφή

Πέρα των ανωτέρω βασικών «ρευμάτων» αποβλήτων, υπάρχουν και άλλα πολλά απόβλητα, τα οποία επιβάλλεται να εκτρέπονται από την ταφή, δηλαδή να μην τοποθετούνται στους πράσινους και σιδερένιους κάδους του Δήμου, αλλά να απορρίπτονται από τους πολίτες σε συγκεκριμένα σημεία συλλογής, ώστε να οδηγούνται σε ανακύκλωση κατά το βέλτιστο τρόπο.

Τέτοια απόβλητα είναι:

  • Μπαταρίες, όπου επιβάλλεται να τις απορρίπτετε στα ειδικά δοχεία που υπάρχουν στα ακόλουθα δημοτικά κτήρια, καθώς και στα καταστήματα πώλησης μπαταριών
  • Δισκέτες, παλιές κασέτες, CD κ.α. όπου απορρίπτονται σε ειδικά δοχεία που υπάρχουν στο Δήμο
  • Ακτινογραφίες όπου απορρίπτονται σε ειδικά δοχεία που υπάρχουν στο Δήμο

 

Για κάθε ερώτημα που σχετίζεται με το πού μπορεί να ανακυκλωθεί κάποιο αντικείμενο, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο