Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Νοικοκύρεμα στα οικονομικά του Δήμου Πεντέλης. Λειτουργικό πλεόνασμα 820.000 ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2020

Λειτουργικό πλεόνασμα ύψους 820.000 ευρώ, προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου το πρώτο εξάμηνο του 2020. Το λειτουργικό πλεόνασμα είναι η διαφορά των λειτουργικών εσόδων μείον τις λειτουργικές, ανελαστικές δαπάνες. Συγκεκριμένα τα λειτουργικά έσοδα του Δήμου ήταν 5.306.000 ευρώ και οι λειτουργικές δαπάνες ήταν 4.486.000 ευρώ.

Ο τερματισμός της ελλειμματικής λειτουργίας του Δήμου Πεντέλης, που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, ήταν βασική προτεραιότητα της Δήμαρχου και της νέας δημοτικής αρχής από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Υπενθυμίζεται ότι το 2018 ο Δήμος Πεντέλης είχε έλλειμμα σε λειτουργικό επίπεδο 475.000 ευρώ.

Η επίτευξη του πλεονάσματος οφείλεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης και νοικοκυρέματος των οικονομικών του Δήμου, που εφαρμόστηκε και προβλέπει μείωση των δαπανών, οικονομίες κλίμακος και είσπραξη εσόδων, που δεν εισπράττονταν μέχρι σήμερα, κυρίως από το χώρο του αθλητισμού.

Σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση διαδραμάτισε, η άμεση απόφαση της Δημάρχου και της Δημοτικής αρχής, να συγχωνευθούν στο Δήμο Πεντέλης, δύο νομικά πρόσωπα ο Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ) και ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΠΑΘ).

Η Δήμαρχος Πεντέλης, Δήμητρα Κεχαγιά, δήλωσε:

«Εφαρμόζουμε με συνέπεια το πρόγραμμά μας και έχουμε αποτελέσματα ορατά. Υποσχεθήκαμε στους δημότες να μηδενίσουμε το λειτουργικό έλλειμμα του Δήμου, στα πλαίσια του νοικοκυρέματος και μείωσης δαπανών. Το καταφέραμε!

Με το πλεόνασμα που δημιουργούμε, θα χρηματοδοτήσουμε την καθαριότητα και τη φύλαξη της πόλης, νέες δράσεις κοινωνικής πολιτικής, αλλά και δράσεις πολιτισμού. Επιπλέον, με το πλεόνασμα θα χρηματοδοτήσουμε τις αναγκαίες μελέτες, ώστε ο Δήμος μας να μπορεί να αντλήσει πόρους από το ΕΣΠΑ, από εθνικούς πόρους και από το νέο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου που ο καθένας με τη δουλειά του, συνέβαλαν στο νοικοκύρεμα του Δήμου και δεσμευόμαστε ότι θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε γρήγορα οι πολίτες να δουν τα αποτελέσματα της δουλειάς μας στην καθημερινότητα και στις υποδομές της πόλης. Μαζί συνεχίζουμε».

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο