Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση 25ης σύγκλησης Δ.Σ. 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 25η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 19 του μηνός Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf[ ]209 kB

Πρόσκληση 24ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 24η Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου έτους 2018 και ώρα 18.00 στον  χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (17ης Νοέμβρη & Αγ. Γεωργίου), όπως καθορίστηκε με την υπ’αριθμ. 380/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και ιδιαίτερα του άρθρου 217 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.3852/2010  και το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.154/2011)), για την πραγματοποίηση του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, της διοίκησης του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης έτους 2016.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf[ ]164 kB

Πρόσκληση 23ης συνεδρίασης ΔΣ 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 29 του μηνός Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_23is_dynedriasis_ds_2018.pdf)prosklisi_23is_dynedriasis_ds_2018.pdf[ ]66 kB

Πρόσκληση 22ης συνεδρίασης ΔΣ 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 22η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 15 του μηνός Νοεμβρίου  2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_22is_ds_2018.pdf)prosklisi_22is_ds_2018.pdf[ ]62 kB

Πρόσκληση 21ης συνεδρίασης ΔΣ 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 21η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 15 του μηνός Νοεμβρίου  2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_21is_ds_2018.pdf)prosklisi_21is_ds_2018.pdf[ ]47 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies