Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου 235/2020

Επισυνάπτεται η Απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_Dimarxou_235_2020_ada.pdf)apof_Dimarxou_235_2020_ada.pdf[ ]208 kB

Απόφαση Δημάρχου 234/2020

Επισυνάπτεται η Απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_Dimarxou_234_2020_ada.pdf)apof_Dimarxou_234_2020_ada.pdf[ ]154 kB

Απόφαση Δημαρχου 122/2020 - Εξουσιοδότηση υπογραφών

Επισυνάπτεται η Απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofDim_122_2020ada.pdf)apofDim_122_2020ada.pdf[ ]181 kB

Απόφαση Δημάρχου 109/2020 - Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων

Επισυνάπτεται η Αποφαση Δημάρχου με αρ. ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apof_dim_109_2020_ententsymvouloi.pdf)apof_dim_109_2020_ententsymvouloi.pdf[ ]131 kB

Απόφαση Δημάρχου 97/2020 - ορισμός Αντιδημάρχων

Επισυνάπτεται η Απόφαση με αρ. ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofdim972020.pdf)apofdim972020.pdf[ ]216 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies