Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Συνεδριάσεις Δ.Κ. Πεντέλης

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2019

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 6η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 26η  του μήνα Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2019

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 5η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα ( Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 20η  του μήνα Μαΐου  του έτους 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ.

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2019

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 4η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 22α  του μήνα Απριλίου του έτους 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ.

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2019

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 3η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 6η  του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.  

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2019

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 2η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 27η  του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.  

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies