Ανακοίνωση για δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης έτους 2014

Σε Δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποχρεούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3213/31.12.2003, μεταξύ άλλων οι εξής:

Περισσότερα: Ανακοίνωση για δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης έτους 2014