Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Έτος 2015

Βορρέας Σεβαστός - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης - Έτος 2015

Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του κ. Βορρέα Σεβαστού έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα όπως ορίζει το άρθρο 1 του ν.3212/2003, στην Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων  και είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μετά από αίτησή τους.

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία.

Βορρέας Γεώργιος - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης - Έτος 2015

Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του κ. Βορρέα Γεώργιου  έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα όπως ορίζει το άρθρο 1 του ν.3212/2003, στην Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων  και είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μετά από αίτησή τους.

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία.

Ζώη Αγνή - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης - Έτος 2015

Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης της κας Ζώη Αγνής έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα όπως ορίζει το άρθρο 1 του ν.3212/2003, στην Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων  και είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μετά από αίτησή τους.

Επισυνάπτεται αρχείο με το αποδεικτικό της ταχυδρομικής αποστολής της δήλωσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΖοιAgniPeriousiaki2015.pdf)ΖοιAgniPeriousiaki2015.pdf[ ]284 kB

Παλαιοδήμος Άγγελος - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης - Έτος 2015

Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του κ. Παλαιοδήμου Άγγελου έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα όπως ορίζει το άρθρο 1 του ν.3212/2003, στην Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων  και είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μετά από αίτησή τους.

Επισυνάπτεται αρχείο με το αποδεικτικό της ταχυδρομικής αποστολής της δήλωσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PalaiodimosPothenEsxesApodeiktiko2015.pdf)PalaiodimosPothenEsxesApodeiktiko2015.pdf[ ]1046 kB

Αποστολάκος Δημήτριος - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης - Έτος 2015

Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του κ. Αποστολάκου Δημήτριου έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα όπως ορίζει το άρθρο 1 του ν.3212/2003, στην Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων  και είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μετά από αίτησή τους.

Επισυνάπτεται αρχείο με το αποδεικτικό της ταχυδρομικής αποστολής της δήλωσης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies