Δήμαρχος - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Έτους 2016

Επισυνάπτεται αρχείο φωτογραφικής απεικόνισης με το έντυπο της Δήλωσης Πόθεν Έσχες όπως κατατέθηκε στην αρμόδια Αρχή.