Ετήσιος Απολογισμός Δημάρχου Πεντέλης - Έτος 2016

Επισυνάπτεται αρχείο με τον Απολογισμό του Δημάρχου Πεντέλης για το έτος 2016 όπως αναφέρεται στον "Πίνακας Αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017" και την Απόφαση Δ.Σ. 263/2017.