Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Γραφείο Δημότη

Τα στοιχεία που καταχωρείτε αποστέλλονται αυτόματα στο Γραφείο Δημότη του Δήμου Πεντέλης, πρωτοκολλούνται και παραμένουν σε Ελληνικό web server όπου φιλοξενείται η δημοτική ιστοσελίδα. Η διαχείριση της δημοτικής ιστοσελίδας γίνεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής, Ηλ. Διακυβέρνησης & Διαφάνειας του Δήμου Πεντέλης με την τεχνική υποστήριξη της ESE. Τα αρχεία αυτά, παραμένουν στη διάθεση του Δήμου Πεντέλης αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της επικοινωνίας μαζί σας για την επίλυση του αιτήματός σας και τη σχετική ενημέρωσή σας. Παρακαλούμε να καταχωρήσετε ένα έγκυρο στοιχείο επικοινωνίας με το οποίο θέλετε να επικοινωνήσει ο Δήμος Πεντέλης μαζί σας σχετικά με το αίτημά σας.
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


Refresh Invalid Input

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies