Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Πίνακες Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης - μηνός Δεκεμβρίου 2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies