Ανακοίνωση ΟΓΑ για ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

Επισυνάπτεται αναρτημένο αρχείο της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλισης του ΟΓΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (oga_egk _6-28 08 2013.pdf)oga_egk _6-28 08 2013.pdf[ ]201 kB