Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Διαχείριση ΚΥΕ & λοιπών Καταστημάτων

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας για τα Κ.Υ.Ε.

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) του Δήμου Πεντέλης θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας αντίγραφο πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ.

Επισημαίνεται ότι  η ύπαρξή του  είναι προαπαιτούμενο στοιχείο για την νόμιμη λειτουργία κάθε καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, γι’ αυτό και σας καλούμε να το  προσκομίσετε ΑΜΕΣΑ, και όχι αργότερα από τις 30 Μαϊου 2015.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις κατά νόμο ενέργειες.

Ανακοίνωση για το πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τα ΚΥΕ - 17/12/2014

Επισυνάπτεται το αναλυτικό έγγραφο της υπηρεσίας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (an_AnakoinosiPyrasfaliaskye_171214.pdf)an_AnakoinosiPyrasfaliaskye_171214.pdf[ ]87 kB

Ενημέρωση για πυροσβεστική διάταξη για τα ΚΥΕ

Πληροφορούμε τους καταστηματάρχες του δήμου μας ότι  στα πλαίσια αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου πυροπροστασίας των πάσης φύσης επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2434 η υπ' αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη που πραγματεύεται ζητήματα οργάνωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης προσωπικού των επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας.
Επισυνάπτεται το αναλυτικό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anak kye pirosvestiki diataxi181114.pdf)anak kye pirosvestiki diataxi181114.pdf[ ]57 kB

Ανακοίνωση - Αντικατάσταση άδειας ΚΥΕ

Πληροφορούμε τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο ότι  σε περίπτωση που ζητηθεί η  αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος   βασικό δικαιολογητικό είναι σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό  η υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου στην οποία αναγράφεται για ποια/ποιες περιπτώσεις αντικαθίσταται η άδεια. Στην περίπτωση λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από το πρόσωπο που κατέχει την υπό αντικατάσταση άδεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η προσκόμιση της διακοπής και έναρξης εργασιών και των δύο προσώπων που εμπλέκονται στην διαδικασία.   

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anakKYE091014.pdf)anakKYE091014.pdf[ ]67 kB

Άδειες Ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας Κομμωτών – Κουρέων, Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών Ποδιών

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας και το σχετικό ΦΕΚ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anakEpaggelmata_180914.pdf)anakEpaggelmata_180914.pdf[ ]43 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies