Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Ανακοίνωση - Αντικατάσταση άδειας ΚΥΕ

Πληροφορούμε τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο ότι  σε περίπτωση που ζητηθεί η  αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος   βασικό δικαιολογητικό είναι σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό  η υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου στην οποία αναγράφεται για ποια/ποιες περιπτώσεις αντικαθίσταται η άδεια. Στην περίπτωση λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από το πρόσωπο που κατέχει την υπό αντικατάσταση άδεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η προσκόμιση της διακοπής και έναρξης εργασιών και των δύο προσώπων που εμπλέκονται στην διαδικασία.   

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anakKYE091014.pdf)anakKYE091014.pdf[ ]67 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies