Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Περιβάλλον & Πολεοδομία

Περισυλλογή Οικοδομικών Αποβλήτων

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Πεντέλης, δεν περισυλλέγει οικοδομικά απόβλητα (μπάζα).

Η ευθύνη της απομάκρυνσης και της απόρριψής τους με ιδιωτικά μέσα, είναι αυτού που τα παράγει.

Για ενοικίαση ιδιωτικών κάδων απόρριψης οικοδομικών αποβλήτων (containers), θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ανάλογες ιδιωτικές εταιρείες.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (EgDYDYKP_1_PerishlloghMpazon.pdf)EgDYDYKP_1_PerishlloghMpazon.pdf[ ]244 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (EgDYDYKP_1_PerisilloghMpaza.pdf)EgDYDYKP_1_PerisilloghMpaza.pdf[ ]466 kB

Άδειες Χρήσης και Εκτέλεσης Έργων Αξιοποίησης των Υδάτων

Επισυνάπτεται η αναλυτική ανακοίνωση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (simeia ydrolipsias 15072015.pdf)simeia ydrolipsias 15072015.pdf[ ]96 kB

Αφαίρεση Παράνομων Υπαίθριων Διαφημίσεων και Επιγραφών

Επισυνάπτεται η αναλυτική ανακοίνωση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Untitled.pdf)Untitled.pdf[ ]104 kB

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 146896/17.10.2014 δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας χωρίς την επιβολή προστίμου μέχρι την 31/12/2014.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 €.
Παρακαλούνται οι Δημότες για την ενημέρωσή τους.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anakDPEydrolipsia181114.pdf)anakDPEydrolipsia181114.pdf[ ]46 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies