Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής από την 01.09.2014 έχει ως εξής:

 1. Στεργίου – Καψάλης Δημήτριος, Πρόεδρος - Δήμαρχος
 2. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης  – Αντιδήμαρχος
 3. Μπούσουλα Χάνου Άντα  - Αντιδήμαρχος
 4. Τσουχνικάς ηλίας – Αντιδήμαρχος  Δ.Κ. Μελισσίων
 5. Μωραίτης Κωνσταντίνος  – Αντιδήμαρχος  Δ.Κ. Πεντέλης
 6. Κοντουλάκος Ελευθέριος  – Αντιδήμαρχος  Δ.Κ. Νέας Πεντέλης
 7. Βορέας Γεώργιος - Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων
 8. Μιχελακάκης Εμμανουήλ - Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης
 9. Ζούνης Ιωάννης - Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης

 

Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής μέχρι την 31.08.2014 είχε ως εξής:

 1. Στεργίου – Καψάλης Δημήτριος, Πρόεδρος - Δήμαρχος
 2. Καρβουνάκης Γεώργιος  – Αντιδήμαρχος
 3. Μούστρης Παναγιώτης  - Αντιδήμαρχος
 4. Βορέας Σεβαστός  – Αντιδήμαρχος  Δ.Κ. Μελισσίων
 5. Αποστολόπουλος Θεόδωρος – Αντιδήμαρχος  Δ.Κ. Νέας Πεντέλης
 6. Κοντουλάκος Ελευθέριος  – Αντιδήμαρχος  Δ.Κ. Πεντέλης
 7. Τσινός Φώτιος - Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων
 8. Γκολετσόπουλος Χρήστος - Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης
 9. Κολιός Μιχαήλ - Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης