Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Συνεδριάσεις

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η/2019 τακτική δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  (Καλαμβόκη 2Α - Μελίσσια 151 27)  στις 30 του  μηνός  Σεπτεμβρίου   2019  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ EΠΖ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ EΠΖ.pdf[ ]120 kB

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η/2019 τακτική δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  (Καλαμβόκη 2Α - Μελίσσια 151 27)  στις  10  του  μηνός  Απριλίου   2019  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  08.30'

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ 2019 EΠΖ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ 2019 EΠΖ.pdf[ ]119 kB

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η/2019 τακτική δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  (Καλαμβόκη 2Α - Μελίσσια 151 27)  στις 29 του μηνός Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30΄,  για  συζήτηση και  λήψη  απόφασης  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (πρόσκληση.pdf)πρόσκληση.pdf[ ]265 kB

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η/2019 τακτική δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  (Καλαμβόκη 2Α - Μελίσσια 151 27)  στις 19 του μηνός Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30΄,  για  συζήτηση και  λήψη  απόφασης  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ 2019 EΠΖ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ 2019 EΠΖ.pdf[ ]147 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η/2019 τακτική δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  (Καλαμβόκη 2Α - Μελίσσια 151 27)  στις 31  του  μηνός   Ιανουαρίου   2019  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  08.30΄,  για  συζήτηση και  λήψη  απόφασης  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ 2019 EΠΖ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ 2019 EΠΖ.pdf[ ]116 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies