Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Πρόσκληση 1ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πεντέλης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οδός Καλαμβόκη 2Α, την Παρασκευή  3 Απριλίου 2015  και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/7.6.2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, για την πραγματοποίηση της 1ης / 2015  Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ένταξης  Μεταναστών Δήμου Πεντέλης, με το επισυναπτόμενο προς συζήτηση θέμα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 1 2015 symvoulio metanaston.pdf)prosklisi 1 2015 symvoulio metanaston.pdf[ ]49 kB

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Πεντέλης 2015

ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

(Μετανάστες κάτοχοι αδειών παραμονής & μόνιμοι κάτοικοι Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης)

Ο  Δήμος Πεντέλης προκειμένου να συγκροτήσει Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Άρθρο 78 Ν. 3852/2010) καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του ανωτέρω Συμβουλίου, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης (Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α – 151 27 Μελίσσια), το αργότερο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2015.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Πεντέλης

ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

(Μετανάστες κάτοχοι αδειών παραμονής & μόνιμοι κάτοικοι Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης)

Ο  Δήμος Πεντέλης προκειμένου να συγκροτήσει Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Άρθρο 78 Ν. 3852/2010) καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του ανωτέρω Συμβουλίου, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης (Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α – 151 27 Μελίσσια), το αργότερο μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2015.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH ENDIAFERONTOS metanaston 291214.pdf)PROSKLHSH ENDIAFERONTOS metanaston 291214.pdf[ ]51 kB

Σύνθεση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Η Απόφαση Δ.Σ. 95/2013 ορίζει ως μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, του ∆ήμου Πεντέλης τους εξής:

  1. Καβουρίδη Αντώνιο ∆ημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο
  2. Τσουχνικά Ηλία ∆ημοτικό Σύμβουλο ως Μέλος
  3. Rexhepi Migena (Ρετζεπί Μιγκένα) από την Τοπική Κοινότητα Μεταναστών ως Μέλος
  4. Shehaj Mario (Σεχάϊ Μάριο) από την Τοπική Κοινότητα Μεταναστών ως Μέλος
  5. Kanaj Riza (Κανάϊ Ριζά) από την Τοπική Κοινότητα Μεταναστών ως Μέλος

2η πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οδός Καλαμβόκη 2Α, την Τετάρτη 2-10-2013  και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/7.6.2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", για την πραγματοποίηση της 2ης/2013  Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταναστών Δήμου Πεντέλης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 2 symvoulio metanaston.pdf)Prosklisi 2 symvoulio metanaston.pdf[ ]49 kB
Περισσότερα: 2η πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies