Σύνθεση Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας

ΤοΣΠΠα Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων:

 1. Σχοινά Αναστάσιο
 2. Σταμάτη Αλέξανδρο
 3. Τσαγκαράκη Δημήτριο
 4. Δίκαιο Δημήτριο
 5. Ξυγκάκη Νικομάχη

 

ΤοΣΠΠα Δημοτικών Κοινοτήτων Πεντέλης και Νέας Πεντέλης:

 1. Γκολετσόπουλος Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Αποστολόπουλος Θεόδωρος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης
 4. Κακκάβας Θωμάς
 5. Γιαννός Περικλής
 6. Ραφτόπουλος Γεώργιος
 7. Παπακώστας Σταύρος
 8. Μπελεσώτης Χρήστος
 9. Σερίφης Οδυσσέας