Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

13ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                                              

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

     ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια 30 Αυγούστου  2019

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  13η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN ΤΡΙΤΗ  27  AYΓΟΥΣΤΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

 

Α/Α

Απόφ.
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ
112/2019 1. Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων για το οικονομικό έτος 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
113/2019 2. Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης και απαλλαγή υπολόγου για το οικονομικό έτος 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
114/2019 3. Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης και απαλλαγή υπολόγου για το οικονομικό έτος 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
115/2019 4. Έγκριση πρακτικών (1ου και 2ου) επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. του  Δήμου έτους 2019-2020. ΟΜΟΦΩΝΑ
116/2019 5. Έγκριση πρακτικού (3ου) επιτροπής ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 2019-2020 και  κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
117/2019 6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & σάκων απορριμμάτων του  Δήμου  έτους 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
118/2019 7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού του Δήμου έτους 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            

 

                                                                  ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies