Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

14ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                                              

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

  ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια 27 Σεπτεμβρίου 2019

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  14η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΤΕΤΑΡΤΗ  25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

 

   Α/Α

  Απόφ.
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ
119/2019
  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
120/2019  2. 5η  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2019 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

121/2019  3. Απολογισμός και ισολογισμός χρήσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
122/2019  4. Απολογισμός και ισολογισμός χρήσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
123/2019  5. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης Δήμου Πεντέλης».  

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση μέρους της αναμόρφωσης

 

ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μη έγκριση  μέρους της αναμόρφωσης
124/2019  6. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
125/2019  7. Έγκριση πρακτικών (1ου και 2ου) επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου  διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (28ης Οκτωβρίου – Πλατείας Κύπρου – Αριστείδου) του  Δήμου Πεντέλης.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

126/2019  8. Έγκριση πρακτικών (1ου και 2ου) επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου  διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (Στεφανίας – Θησέως – Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως) του  Δήμου Πεντέλης.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

127/2019  9. Έγκριση πρακτικού (2ου) επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής – συντήρηση επισκευή (service) μηχανημάτων κηπουρικής του Δήμου Πεντέλης έτους 2019 και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
128/2019  10. Έγκριση πρακτικού (1ου) επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού του  Δήμου, προϋπολογισμού έτους 2019.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

129/2019  11. Έγκριση πρακτικού (3ου) επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. του Δήμου έτους 2019-2020 και κατακύρωση αποτελέσματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
130/2019  12. Έγκριση πρακτικού (1ου) επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και σάκων απορριμμάτων του Δήμου έτους 2019.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

131/2019  13. Ανανέωση παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης έτους 2019.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
132/2019  14. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και απαλλαγή υπολόγου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
133/2019  15. Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

134/2019  16. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

135/2019  17. Διαγραφή χρεώσεων από τους χρηματικούς καταλόγους 70, 71 και 72/23-1-2019.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
136/2019  18. Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2017.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

137/2019  19. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
138/2019  20. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
139/2019  21. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
140/2019  22. Διαγραφή χρεώσεων από τους χρηματικούς καταλόγους 70, 71 και 72/23-1-2019.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

141/2019  23. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
142/2019  24. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
143/2019  25. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
144/2019  26. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

145/2019  27. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
146/2019  28. Διαγραφή ποσού 150,00€ από δικαστικά έξοδα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
147/2019  29. Διαγραφή χρεώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 2012-2014 και επαναβεβαίωση αυτών, μετά από γνωστοποίηση διακοπής ηλεκτροδότησης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
148/2019  30. Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

149/2019  31. Διαγραφή οφειλών Τ.Α.Π. από χρηματικό κατάλογο λόγω κάλυψης συντελεστή δόμησης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
150/2019  32. Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για το χρονικό διάστημα από 26/10/2017 έως 31/12/2017 λόγω ηλεκτροδότησης.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

151/2019  33. Διαγραφή χρεώσεων από πρόστιμα αναδρομικών τελών, λόγω τακτοποίησης επιφάνειας ακινήτου με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013, καθώς και διαγραφή βεβαιωμένων τελών λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
152/2019  34. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

153/2019  35. Διαγραφή χρεώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ετών 2012 έως 2017, λόγω μεταβίβασης ακινήτων και εξόφλησης του τέλους από  νέο ιδιοκτήτη.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
154/2019  36. Διαγραφή χρεώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ετών 2014 έως 2017, λόγω μεταβίβασης και επαναβεβαίωση του τέλους στο νέο ιδιοκτήτη.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
155/2019  37. Διαγραφή χρεώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ετών 2011 έως 2017, λόγω μεταβίβασης και επαναβεβαίωση του τέλους στο νέο ιδιοκτήτη.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
156/2019  38. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ετήσιο έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πεντέλης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

                                                                      Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            

                                                                   ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies