Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

15ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

                                                                                                              

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

  ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                             Μελίσσια 14 Οκτωβρίου 2019

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  15η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 09:00

 

   Α/Α

  Απόφ.
 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ
157/2019 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση
158/2019 2.Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς την εισήγηση
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
159/2019 1.Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών εκδήλωσης 28ης Οκτωβρίου έτους 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
160/2019 2.Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Νέας Πεντέλης «Η Αγία Παρασκευή». ΟΜΟΦΩΝΑ
161/2019 3.Σύσταση παγίας προκαταβολής  Κοινοτήτων Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης  έτους 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ
162/2019 4.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
163/2019 5.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
164/2019 6.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. ΟΜΟΦΩΝΑ
165/2019 7.Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
166/2019 8.Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ
167/2019 9.Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

                                                                      Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                            

                                                                   ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies