Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

20ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       Μελίσσια  20  Δεκεμβρίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  20η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 08:30

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

214/2019

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση των Β.Σ., Α.Θ. και Κ.Μ. με την ιδιότητά τους ως Αντιδημάρχων κατόπιν διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με την ΑΔ2019/202 από 3-10-2019 παραγγελία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς το κατεπείγον

 

ΟΜΩΦΩΝΑ  

ως προς την εισήγηση

(Παρόν ο σύμβουλος κ. Φειδοπιάστης Αντώνης)

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

215/2019

Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2020.

 

ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

216/2019

Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΛΑΛΗΤΑΔΕΣ» Βορείων Προαστείων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

217/2019

Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Ηπειρωτών Μελισσίων «Η ΜΕΛΙΣΣΑ».

ΟΜΟΦΩΝΑ

218/2019

Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής Κοινότητας Μελισσίων για το οικονομικό έτος 2019.

ΟΜΟΦΩΝΑ

219/2019

Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής Κοινότητας Νέας Πεντέλης για το οικονομικό έτος 2019.

ΟΜΟΦΩΝΑ

220/2019

Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής Κοινότητας Πεντέλης για το οικονομικό έτος 2019.

ΟΜΟΦΩΝΑ

221/2019

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση ετησίου ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

222/2019

Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

223/2019

Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

224/2019

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

225/2019

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος (προτάσεις) καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής «Εκκλησία της Ελλάδος» κατά του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως προς τον ορισμό δικηγόρου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ως προς το όνομα αυτού

                         

                         Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                              

                     ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies