Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Συνεδριάσεις - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης Σ.Ε. Α΄βάθμιας εκπαίδευσης 2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου του 2019 και ώρα 18:15 στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσιων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στο ισόγειο, για τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi15is.pdf)Prosklisi15is.pdf[ ]153 kB

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Σ.Ε. Α΄βάθμιας εκπαίδευσης 2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Δευτέρα 4 Noεμβρίου του 2019 και ώρα 18:00 στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσιων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στο ισόγειο, για τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi14is.pdf)prosklisi14is.pdf[ ]140 kB

Πρόσκληση 13ης συνεδρίασης Σ.Ε. Α΄βάθμιας εκπαίδευσης 2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 10 Σεπτεμβρίου του 2019 και ώρα 18:30 στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσιων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 1ο όροφο, για τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi.pdf)prosklisi.pdf[ ]140 kB

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Σ.Ε. Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου του 2019 και ώρα 18:30  στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσιων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 1ο όροφο, για τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf[ ]141 kB

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Σ.Ε. Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Πέμπτη 18 Ιουλίου του 2019 και ώρα 19:00 στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσιων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 1ο όροφο, για τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf[ ]141 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies