Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

ΟΚΠΑ

To Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης» συστάθηκε με τo υπ. αρ. 688/Β/29-04-2011 ΦΕΚ, βάσει της 40/11 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης και προήλθε από τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Μελισσίων» − «Παιδικός Σταθμός Νέας Πεντέλης» −«1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πεντέλης» − «ΚΑΠΗ Μελισσίων» − «ΚΑΠΗ Νέας Πεντέλης» − «ΚΑΠΗ Πεντέλης» − Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μελισσίων (ΚΕΚΑ), σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης».

Μια από τις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες του Δήμου Πεντέλης, είναι η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, και το ΝΠ αποτελεί τον επίσημο φορέα πρόνοιας και αλληλεγγύης του Δήμου Πεντέλης. 

Στόχος της ύπαρξης και λειτουργίας του Ο.Κ.Π.Α. είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ και η ικανοποίηση των μέγιστων αγαθών του «ευ ζην», έτσι όπως συνοψίζονται στο τρίπτυχο: παιδεία, υγεία και αξιοπρέπεια.

Υποκατηγορίες

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

  

Ο Φορέας συμμετέχει στη υλοποίηση της πράξης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" στο πλαίσιο του Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" μέσω εντολών τοποθέτησης σε ωφελούμενες γυναίκες.

Περισσοτερα

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies