Επικαιρότητα

Γρήγορη Πρόσβαση

Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις ΟΚΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2018-2019

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις υπηρεσίες παιδιάτρου για τις παιδαγωγικές δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 18/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις υπηρεσίες συντήρησης αποχετευτικών δικτύων σε κτίρια του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές .

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 18/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις υπηρεσίες παιδιάτρου για τις παιδαγωγικές δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 18/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 18/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

ΔΙΑΚΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ανακοινώνουμε ότι το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης διενεργεί επαναλιπτικη προφορική μειοδοτική Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει τον Παιδικό Σταθμό Νέας Πεντέλης για λογαριασμό του ΝΠΔΔ εντός των ορίων της Δημοτικης ενοτητας Ν.Πεντέλης

Η μισθωση αφορά σε ένα έτοιμο προς χρήση οίκημα, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Πεντέλης . Το προς μίσθωση οίκημα πρέπει να έχει ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 300 τ.μ.

Τόπος κατάθεσης αιτήσεων: Γραφείο Διεύθυνσης του Ν.Π.,Σκιάθου & Μπακογιάννη 5-15127 Μελίσσια, τηλ. 210 8032 722, fax 210 8032 711). Γλώσσα Ελληνική

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies