Απόφαση Προέδρου Ο.Κ.Π.Α. 45/2016 - Πρόσληψη Σ.Ο.Χ. με δίμηνη διάρκεια

Επισυνάπτεται το αναρτημένο αρχείο με ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApofPokpa45-16ada.pdf)ApofPokpa45-16ada.pdf[ ]413 kB